Reclassering Nederland

De methode vat van zelfwaardering blijkt goed te werken in de gesprekken die toezichthouders namens de Reclassering met hun cliënten moeten voeren. Deze cliënten bevinden zich in een justititeel traject, zijn verplicht deze gesprekken te voeren waarbij de toezichthouders niet alleen een steunende maar ook een controlerende functie hebben. Cliënten hebben vaak meervoudige problematiek (psychisch leed, verslaving, sociale problemen). Sinds 2016 gebruikt een groeiend aantal toezichthouders en trainers bij Reclassering Nederland het model, naar tevredenheid. Evaluaties laten zien dat zij eerder naast, in plaats van tegenover de cliënt komen te staan, dat er eerder en makkelijker gedragsverandering optreedt en de werkrelatie beter wordt.

Overzicht gecertificeerden bij Reclassering Nederland

Zoek op naam of arrondissement; het jaartal geeft het jaar van training aan.

Certificering

De training wordt in-house gegeven en betreft een aangepaste versie van de opleiding voor ggz behandelaars. Opleiders zijn Gertjan van Zessen en Frans Zwanenburg. Uitsluitend deelnemers die de gehele training hebben gevolgd en hun eindtoets hebben gemaakt (een casuistiekbeschrijving) zijn gecertificeerd en mogen de methode toepassen. Zij zijn in bovenstaande index opgenomen. Kwaliteitsbewaking en het levend houden van de kennis wordt georganiseerd via maandelijkse casuistiekbesprekingen.