Opleiding

Leer werken met het Vat van Zelfwaardering

In acht bijeenkomsten worden theorie en praktijk van het werken met het Vat van Zelfwaardering behandeld, waarna men in staat is om zelfstandig een behandeling uit te voeren. Vanaf de eerste les wordt men geacht zelf met de methode aan de slag te gaan en deze ook bij cliënten te introduceren. Er is veel ruimte en aandacht voor casuïstiek. Probleemgebieden die in en na de training behandeld kunnen worden met deze methode: gedragsverslavingen (eten, seks, internet, gokken), seksuele problematiek, relatieproblemen, burn out en andere problemen die te maken hebben met een lage zelfwaardering. Professionals die de training tot nu toe gevolgd hebben – zie het tabblad behandelaars – werken als psycholoog of psychotherapeut, als seksuoloog, maatschappelijk werkende, huisarts, psychiater of coach. Professionele ervaring als hulpverlener is een vereiste voor deelname. Individuele supervisie maakt deel uit van de opleiding.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van vier uur. Er zijn regelmatig terugkombijeenkomsten. De training wordt gegeven in Zoelen (bij Tiel), in een galerie-ruimte in een boomgaard. De NVVS accrediteert de training met 20 punten, de FGzPt met 12 punten. VVH accrediteert ook. Bij voldoende belangstelling kan de opleiding ook in-house gegeven worden. Zo hebben de GZ-psychologen van Novae (de Basis-ggz van VNN, Verslavings Noord Nederland) de training om met het vat van zelfwaardering te leren werken in 2016 gevolgd. In 2017 en 2018 gebeurt hetzelfde bij Tactus Verslavingszorg en bij Reclassering Nederland.


Nieuwe cursusronde

MAART 2019 starten de nieuwe cursusrondes voor ervaren hulpverleners, op donderdagen van 16:00 tot 20:00 en op vrijdagen van 10:00-14:00. Indien u interesse heeft in een volgende ronde van deze opleiding, bekijke alvast de brochure (hier de download) of mail mij. 

 


Een vraag die nog wel eens opkomt, is waarom het nodig is om acht dagen te trainen op een ogenschijnlijk eenvoudige methode. Meerdere behandelaars zijn zonder training met de methode van de kleine beloningen aan de slag gegaan, en merken dat zij vastlopen zodra de methode gaat werken. Het is relatief eenvoudig om mensen in een meer positieve stand te krijgen door ze met zelfbeloning en nieuwe kleine acties aan de gang te brengen: ze voelen zich beter, rustiger, krijgen andere feedback van de omgeving. Het is echter lastig en ingewikkeld om ze meer regie over hun negatieve patronen (bijvoorbeeld een gedragsverslaving) te laten ervaren. Daar komt veel theorie en techniek bij kijken, die tijd nodig heeft om ingetraind te worden. Zowel voor de cliënt als de behandelaar gaat het daarbij om contra-intuïtieve adviezen en interpretaties.

Reacties van eerdere deelnemers:

Wat een fijne methode! Na veel opleidingstijd te hebben gericht op het onderzoeken en veranderen van allerlei soorten van destructief gedrag, ben ik erg blij met het model van Het Vat! Juist door veel meer stil te staan bij de constructieve zaken en handvatten te kunnen geven om dit veel toegankelijker en makkelijker te maken, gaan behandelingen ineens veel sneller en leveren ook meer op. Ik heb genoten van de humorvolle en zeer heldere wijze van lesgeven van Gertjan, de prachtige locatie en de goede verzorging van de training. Het is in alle opzichten een geschenk geweest waar ik zowel persoonlijk als professioneel ongelooflijk veel aan heb gehad. Een aanrader voor elke behandelaar!
Rogier Poels, GZ-psycholoog en psychotherapeut

Een verfrissend, goed toepasbaar model en methode voor een brede doelgroep cliënten met snel en soms erg verrassend resultaat, zelfs wat betreft hardnekkige denk- en gedragspatronen. Effectief in te zetten als kortdurende behandeling dan wel als ik-versterkende methode voorafgaand aan behandeling, bij een gestagneerde behandeling of op het einde van een behandeling (als extra ondersteuning). De training wordt op een zeer plezierige wijze vorm gegeven met gelijktijdige integratie van de methode in je leven. Grote complimenten aan Gertjan van Zessen als ontwerper en trainer en Sanne Rosier als co-trainer. Een inspirerende en waardevolle bijdrage aan de Positieve Gezondheidszorg!!
Lea Nys, klinisch psycholoog en psychotherapeut

Zeer zinnige, praktijkgerichte cursus, die veel meer diepgang heeft dan ik aanvankelijk kon bedenken. Een methode die zich ontvouwt als een waaier van toepassingsmogelijkheden. Verzorging en entourage zijn weldadig; bijeenkomsten om naar uit te kijken!
Irma Gruijters

Door het vat merk ik dat het werken met ‘lastige’ patiënten – mensen die emotioneel ingewikkelde interacties aangaan met mij en anderen – zoveel lichter en makkelijker wordt. Door minder aandacht te besteden aan de ingewikkelde dynamiek maar het over het vat en zelfwaardering te hebben, is het gesprek feitelijker en effectiever.
Sanne Rosier, psycholoog

Ik vindt het hele leuke bijeenkomsten – inhoudelijk en sociaal! Na 11 jaar in de schoolbanken van de psychologie is dit de therapievorm waar ik eindelijk enthousiast over kan worden. Waarvoor dank! … nu nog bedenken wat ik met de inhoud van de afgelopen 11 jaar moet. Maar dat zal wel goedkomen.
Eugenie Mulder, klinisch psycholoog

Ik merk dat ik mij door de training in het gebruik van het Vat van Zelfwaardering’ mij gesterkt voel als (seksuologisch) hulpverlener. De methode verdient een plek in bijna elke sekstherapie. Wat er in relaties speelt en hoe partners nog wel, of niet meer, voor elkaar open staan, is inzichtelijk en verhelderend uit te leggen met het Vat van Zelfwaardering.
Adrie Heijnen, huisarts

De opleiding over het Vat van Zelfwaardering vond ik zeer inspirerend. Het heeft mij erg aan het denken gezet en inzicht gegeven over waarom mensen denken, zich voelen en gedragen zoals ze doen. Ook heeft het mij inzicht gegeven over mijn eigen manier van denken, voelen en gedrag hetgeen ik als zeer waardevol heb ervaren.
Ik pas de methode niet alleen toe bij seksverslaafden. Ik ben Gezins- en relatietherapeut (lid van NVRG) en ik heb mij gespecialiseerd in de Emotionally Focused Therapy (eft). Sinds de opleiding werk ik met alle paren ook aan het Vat van Zelfwaardering als onderdeel van de behandeling. Het is een aanvulling op de eft en het werkt in die zin dat ze de emoties waarin in de eft aan gewerkt wordt makkelijker toe kunnen laten. Het lukt ze beter het gedrag naar elkaar toe te veranderen in de richting die ze zo graag willen. Ze kunnen de patronen waarin ze inzichzelf vast zijn gelopen herkennen en ombuigen, waardoor het contact met elkaar makkelijker, meer ontspannen en liefdevoller verloopt.  De opleiding is zinvol, leerzaam, goed opgebouwd en goed georganiseerd, wordt gegeven in een zeer aangename omgeving en Gertjan staat ver boven de stof, weet de inhoud goed en met veel praktische voorbeelden en met humor over te brengen. Kortom in veel opzichten een aanrader!
Jan Eekhoudt

‘Het vat van zelfwaardering’ is een model geworden dat ik gebruik bij alle soorten 2e lijns problemen. Bijzonder dat het model voor seksverslaving is uitgedacht maar goed toepasbaar is bij cliënten met angst- of stemmingsklachten. Het model geeft perspectief en is een aanvulling op de oplossingsgerichte behandeling. Het model is eenvoudig te begrijpen en praktisch te hanteren zowel voor de cliënt als voor de therapeut. Het vat is ook een bruikbaar model voor  relatieproblemen.
Een ideale relatie beschrijven als “elkaars eigenwaarde zien en bevestigen en elkaars leegte zien en accepteren” blijkt een goede binnenkomer in de gesprekken. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 4 uur en dat is zeker niet te veel. Gaandeweg wordt het hanteren van het model  steeds meer vertrouwd en is geen eendagsvlieg zoals een studiedag in de praktijk zo vaak blijkt te zijn. Kortom de cursus kan ik van harte aan bevelen!
Wim Kurk, psychotherapeut, relatietherapeut

De methode van Het Vat kan ruim toegepast worden. Ik zie mogelijkheden voor behandeling van jongeren met autisme spectrum problematiek, game verslaving en lichte vormen van depressie. En wellicht meer.
Wieneke Goenee

Het Vat van Zelfwaardering is een trans-diagnostische methode die goed toepasbaar is in zowel de huisartspraktijk als bij complexere problematiek in de GGZ. Een laag zelfbeeld is vaak moeilijk te bewerken in de therapie. De aanpak ontwikkeld door Gertjan van Zessen is zeer verfrissend en vooral gericht op het hier en nu waarbij problemen niet gepsychologiseerd worden maar mensen door praktische kleine acties met een positieve zelfwaardering meer opmerkzaam in het leven gaan staan. Het is dikwijls opvallend hoe snel de coping verbetert en mensen zich beter gaan voelen. De cursus die Gertjan biedt is goed verzorgd en hij geeft helder uitleg, vaak met een flinke dosis humor. Ik heb de cursus ervaren als een cadeautje: verrijkend voor zowel mijn werk als privéleven.
Bernard Bröring, GGZ Maatschappelijk Werker/ POH-GGZ

De training heeft mij geïnspireerd om het model te gebruiken in teams die vastlopen in het samenwerken met elkaar. Daarnaast gebruik ik Het Vat als methode in mijn coachingsgesprekken. Ik ben verrast door de snelheid waarin er veranderingen in iemands leven zichtbaar zijn.
Ik heb erg genoten van de trainingen. De mede cursisten waren erg leuk, de verdiepende uitleg van Gertjan is onontbeerlijk en verder erg genoten van de mooie locatie en het goed verzorgde eten. Dank!
Natasja Twellaar

Een verfrissende kijk op seksverslaving, zonder uitgebreide zoektocht naar het verleden maar met praktische handvaten in het heden. Een heel goed verzorgde cursus, gegeven door iemand met een zeer uitgebreide ervaring,  waarbij de inwendige mens niet wordt vergeten.
Jacqueline de Groot

Ik ben opgeleid als psychodynamisch psychotherapeut en werk met allochtonen en Basis GGZ trajecten. Ik was op zoek naar een methodiek die kortdurend is en eenvoudig toe te passen bij mensen met gering inzicht in ziektebeeld en gebrek aan introspectief vermogen. Wat ik zocht vond ik in het “Vat van Zelfwaardering”. 
De methodiek vind ik zeer inspirerend en heb er persoonlijk ook veel aan gehad. De methode is eenvoudig te begrijpen door cliënten en toepasbaar bij veel soorten problematiek en bij een brede doelgroep, ongeacht culturele achtergrond en intelligentie.
De eenvoud van de methodiek was voor mij als therapeut niet zo eenvoudig, omdat ik gewend was diep te graven in het verleden van de cliënten en de neiging had om te gaan duiden en verbanden te leggen. Naarmate ik vorder in de methodiek merk ik hoe ontspannend het voor mij kan zijn om het bij het hier en nu te houden. De cursus was top verzorgd in alle opzichten, en de locatie gaf mij steeds een vakantiegevoel.
Naima Tadlaoui

Twee jaar geleden hoorde ik op een symposium voor het eerst over het vat van zelfwaardering. Eigenlijk werd ik direct enthousiast over de eenvoud van de methode (naast alle ingewikkelde methodieken). Dit zou iets kunnen zijn voor de vele cliënten die ik ontmoet in mijn werk bij de reclassering (zedendaders).  Inmiddels weet ik dat het model een prima ondersteuning is voor cliënten met diverse verslavingsproblemen. Als een op zichzelf staande behandeling en ook in combinatie met een andere behandeling. Niet alleen ik ben enthousiast, omdat het een  ‘positieve manier’ van werken is,  ook de cliënten zijn tevreden. De cliënten geven aan dat zij al snel in het traject meer bewust kun keuzes maken. Ook geven zij aan dat het steunend is in de relatiegesprekken.
Frans Zwanenburg

De resultaten van het vat van zelfwaardering zijn soms echt verbluffend. Ik gebruik deze methode bij verschillende soorten problemen. Deze cursus heeft voor mij een toegevoegde waarde op het werk als  seksuoloog NVVS.
Henriette Schoones

De toepassing van de methodiek van het Vat van Zelfwaardering, heeft in mijn ervaring als coach zijn waarde aangetoond. Deze aanpak is voor mij, na veel dieptepsychologische opleidingen een eyeopener. Zowel in het persoonlijk functioneren van cliënten als in interactie met anderen blijkt de aanpak verbluffend positief en langdurig te werken.
Reinoud van Overbeek. Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

De best verzorgde training die ik ooit heb meegemaakt.
Debora Duyvis

Een zeer goed verzorgde cursus die mij zowel professioneel als persoonlijk wat opgeleverd heeft. De eenvoud van de methode is zo frappant dat  je eigenlijk niet gelooft dat het mogelijk is om zo met mensen te werken. Dat is tegelijkertijd ook de twijfel van hulpverleners: kan een goede methode zo simpel zijn en als het zo eenvoudig is, kunnen mensen het zelf dan niet bedenken ? Gaandeweg de cursus bleek, dat die eenvoud er weliswaar in theorie is, maar dat het werken ermee toch wel degelijk oefening en inzicht vereist en heel wat vragen oproept. Daarin zijn we prima door Gertjan begeleid, soms met heel directe antwoorden, soms met engelengeduld weer het principe uitleggend. Het feit, dat we zelf ook de opdracht kregen om de heitjes te doen, maakte duidelijk, dat het toch wel wat discipline vereist om er steeds aan te denken om de heitjes te doen. Maar, wat eerst huiswerk was, bleek later wel een leuke manier te zijn om in het leven te staan. Want er is niets prettiger dan leuke dingen voor een ander en jezelf te doen, vanuit je vollere vat te leven en van daaruit naar jezelf en je eigen fauten te kijken. En veel plusjes te verzamelen (noem ik dat zelf). En daar vanuit weer je cliënten te kunnen stimuleren hetzelfde te doen. Om met hun seksverslaving, hun angsten, depressieve gevoelens, onzekerhedenen hun relatieproblemen om te leren gaan. Want zo breed inzetbaar is de methode! Dus wat betreft de cursus…een aanrader!
ps. niet essentieel maar wel heel prettig en gezellig: de culinaire momenten, heel goed verzorgd, waarbij informele uitwisseling van ervaringen en contact met collega’s heel fijn was.
Cora Hoogcarspel

Een praktische, heldere cursus in prettige, ontspannen sfeer en tip-top verzorgd. De entourage zorgt daarbij voor een vakantiegevoel, kortom bepaald geen straf om naartoe te gaan!
Marieke Reijmers

Ik werk  als praktijkondersteuner GGZ voor huisartsen.  Ik had het vermoeden dat de filosofie van het vat van zelfwaardering goed zou aansluiten bij de problematiek die ik dagelijks tegenkom als POH-GGZ. De populatie die ik zelf begeleid binnen de huisartsenpraktijk bestaat uit cliënten met burn-out klachten, verslavingsproblemen en -neigingen, die willen stoppen met roken of drinken, relationele vraagstukken hebben, depressie enzovoort. Als pratijkondersteuner was het voor mij een poos zoeken naar een methodiek die voor bijna alle groepen binnen de praktijk werkzaam is, begrijpelijk en uitvoerbaar voor cliënten qua opzet, en waarmee je kortdurende behandelingen kan bewerkstelligen. Ik bemerkte namelijk, zeker naarmate de cursus vorderde, dat de crux van veel problematiek aangetaste eigenwaarde en onvoldoende opmerkzaamheid hiervan is.
Wat ik prettig vind is dat je de uitleg van het Vat visueel, middels een infographic kan doen. Dit is een voordeel bij clienten die concentratie problemen hebben, of een verminderd taalbegrip. Zo kunnen ze het thuis nog even nalopen, of aan hun partner uitleggen. Het huiswerk om de opmerkzaamheid te vergroten, 3 per dag een ‘heitje’, is tastbaar en niet abstract of diffuus. Via het Vat kan ik cliënten ook eenvoudig het gevolg van bepaald gedrag uitleggen. Hiermee voorkom ik ook dat wij samen lang gaan analyseren waarom de client of degene met wie ze in onmin leven, in negatief gedrag vervalt. Hoewel de opzet van de filosofie eenvoudig oogt, had ik de cursus nodig om ermee te werken, een onderdeel van de cursus is ook dat je er zelf mee werkt. Deze kennis heeft mij veel opgeleverd en maakt de uitleg naar clienten toe makklijker. En daarnaast geeft Gertjan in de cursus goed aan dat je als hulpverlener zelf vaak op zoek wilt naar causaliteit, en dat dit vaak helemaal niet nodig is. Het is belangrijker dat ik de cliënt kan laten inzien wat het positieve of negatieve effect van bepaald gedrag of denken is, en wat dit doet met hun eigenwaarde. Een bijkomstigheid was tevens dat ik mentaal meer energie overhoud na een consult.
Sebastiaan Bruinsma

 

 

Locatie: galleryhuis.nl

1850182_orig 9672992_orig

 

 

 

 

 

 

 

3189632_orig

__482165_orig