Vitaliteitscoach

Werken met vat van zelfwaardering & vitaliteit

De opleiding wordt verzorgd door Sanja Zomer en Esther van den Hurk, twee vitaliteitscoaches die de standaardopleiding eerder zelf volgden en ruim ervaring hebben in de toepassing van het vat. Zij coachen zelf en bieden programma’s met het vat aan voor bedrijven. Sinds 2018 is er een specifieke opleiding vat van zelfwaardering & vitaliteit, bedoeld voor coaches.
De opleiding volgt de principes en opbouw van de standaardtraining, met als verschil dat de deelnemers eerst individuele sessies met Sanja of Esther hebben, waarin hun eigen zelfwaardering centraal staat en ze ‘als cliënt’ met het model werken.
Vervolgens zijn er zes groepsbijeenkomsten. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt van de eigen ervaringen met het vat van zelfwaardering naar de theorie en het coachen met behulp van de methode Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit. Naast uitbreiding, achtergrond en verdieping van de theoretische kennis worden de vaardigheden die nodig zijn om met het vat als model te werken geoefend en verder ontwikkeld. Dit gebeurt zowel plenair, als met behulp van opdrachten in groepsverband.

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding, dient de professional of coach aan de volgende eisen te voldoen:

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Professionele ervaring als coach of in een coachende rol
  • Werkzaam op het gebied van vitaliteit en leefstijl
  • Inhoudelijk geschoold met betrekking tot vitaliteit en/ of leefstijl
  • Toegang hebben tot klanten/ mensen die bereid zijn zich door jou te laten begeleiden tijdens je leerproces

Certificering en accreditatie

Om in aanmerking te komen voor certificering geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Tevens dienen alle huiswerkopdrachten aantoonbaar te zijn afgerond. Daarnaast moet de deelnemer als eindopdracht een casusbeschrijving inleveren. Op basis van de opgedane vaardigheden, indruk tijdens de bijeenkomsten, de huiswerkopdrachten en de eindopdracht wordt het certificaat al dan niet toegekend. Op basis van het certificaat is de professional/ coach bevoegd om de methode Vat van Zelfwaardering toe te passen op het gebied van vitaliteits- en leefstijlvraagstukken. Gecertificeerde vitaalcoaches worden hier vermeld en zijn daar ook vindbaar.

De opleiding is geaccrediteerd met 15 punten door de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Interesse in de opleiding? Kijk hier voor het bezoeken van een informatiebijeenkomst of inschrijving.

Cadeautje

De rust die is ingebouwd in het programma is een verademing
en maakt het een cadeautje aan jezelf.
Vat van Zelfwaardering
2019-03-10T14:24:52+01:00
De rust die is ingebouwd in het programma is een verademing en maakt het een cadeautje aan jezelf.

Verhelderend

De begeleiding was prettig, verhelderend, niet confronterend. Ik werd niet onder druk gezet, het moest écht uit mezelf komen en er werd me niks opgelegd. Dat is heel positief en werkte voor mij.
Vat van Zelfwaardering
2019-03-10T14:19:36+01:00
De begeleiding was prettig, verhelderend, niet confronterend. Ik werd niet onder druk gezet, het moest écht uit mezelf komen en er werd me niks opgelegd. Dat is heel positief en werkte voor mij.
0
0
Vat van Zelfwaardering