Zakelijke coaching

De opleiding

In acht bijeenkomsten worden theorie en praktijk van het werken met het Vat van Zelfwaardering behandeld, waarna men in staat is om zelfstandig een traject uit te voeren bij individuele cliënt of team. De opbouw en inhoud van de training en de noodzaak om vanaf de eerste les zelf te gaan oefenen met cliënten zijn niet anders dan in de reguliere (op ggz-problematiek gerichte) opleiding. Er is veel ruimte en aandacht voor casuïstiek. Individuele supervisie maakt deel uit van de opleiding.


Deelname kan in een reguliere cursus, live of in de online versie. Bij grotere aantallen deelnemers (vanaf acht personen) kan een in-house constructie ingezet worden. Ook is er de mogelijkheid van individueel maatwerk, in de vorm van een één-op-één begeleiding door een van de opleiders, vaak in een mix van live en zoom-sessies.

Vereist voor toelating zijn lidmaatschap van tenminste één beroepsvereniging van zakelijke coaches of bedrijfsadviseurs en bij voorkeur minimaal vijf jaar werkervaring.


Mogelijkheden

De methode van Het Vat kan ruim toegepast worden. Ik zie mogelijkheden voor behandeling van jongeren met autisme spectrum problematiek, game verslaving en lichte vormen van depressie. En wellicht meer.

Wieneke Goenee
Klinisch psycholoog

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:29:44+01:00

Wieneke Goenee
Klinisch psycholoog

De methode van Het Vat kan ruim toegepast worden. Ik zie mogelijkheden voor behandeling van jongeren met autisme spectrum problematiek, game verslaving en lichte vormen van depressie. En wellicht meer.

Inzichtelijk en verhelderend

Ik merk dat ik mij door de training in het gebruik van het Vat van Zelfwaardering mij gesterkt voel als (seksuologisch) hulpverlener. De methode verdient een plek in bijna elke sekstherapie. Wat er in relaties speelt en hoe partners nog wel, of niet meer, voor elkaar open staan, is inzichtelijk en verhelderend uit te leggen met het Vat van Zelfwaardering.

Adrie Heijnen
Huisarts

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T22:49:09+01:00

Adrie Heijnen
Huisarts

Ik merk dat ik mij door de training in het gebruik van het Vat van Zelfwaardering mij gesterkt voel als (seksuologisch) hulpverlener. De methode verdient een plek in bijna elke sekstherapie. Wat er in relaties speelt en hoe partners nog wel, of niet meer, voor elkaar open staan, is inzichtelijk en verhelderend uit te leggen met het Vat van Zelfwaardering.

Bijeenkomsten om naar uit te kijken

Zeer zinnige, praktijkgerichte cursus, die veel meer diepgang heeft dan ik aanvankelijk kon bedenken. Een methode die zich ontvouwt als een waaier van toepassingsmogelijkheden. Verzorging en entourage zijn weldadig; bijeenkomsten om naar uit te kijken!

Irma Gruijters
GZ-psycholoog, seksuoloog NVVS

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T22:44:05+01:00

Irma Gruijters
GZ-psycholoog, seksuoloog NVVS

Zeer zinnige, praktijkgerichte cursus, die veel meer diepgang heeft dan ik aanvankelijk kon bedenken. Een methode die zich ontvouwt als een waaier van toepassingsmogelijkheden. Verzorging en entourage zijn weldadig; bijeenkomsten om naar uit te kijken!

Inhoudelijk en sociaal

Ik vindt het hele leuke bijeenkomsten – inhoudelijk en sociaal! Na 11 jaar in de schoolbanken van de psychologie is dit de therapievorm waar ik eindelijk enthousiast over kan worden. Waarvoor dank! … nu nog bedenken wat ik met de inhoud van de afgelopen 11 jaar moet. Maar dat zal wel goedkomen.

Eugenie Mulder
Klinisch psycholoog

Vat van Zelfwaardering
2019-02-14T22:22:01+01:00

Eugenie Mulder
Klinisch psycholoog

Ik vindt het hele leuke bijeenkomsten – inhoudelijk en sociaal! Na 11 jaar in de schoolbanken van de psychologie is dit de therapievorm waar ik eindelijk enthousiast over kan worden. Waarvoor dank! … nu nog bedenken wat ik met de inhoud van de afgelopen 11 jaar moet. Maar dat zal wel goedkomen.

Verfrissend en toepasbaar

Een verfrissend, goed toepasbaar model en methode voor een brede doelgroep cliënten met snel en soms erg verrassend resultaat, zelfs wat betreft hardnekkige denk- en gedragspatronen. Effectief in te zetten als kortdurende behandeling dan wel als ik-versterkende methode voorafgaand aan behandeling, bij een gestagneerde behandeling of op het einde van een behandeling (als extra ondersteuning). De training wordt op een zeer plezierige wijze vorm gegeven met gelijktijdige integratie van de methode in je leven. Een inspirerende en waardevolle bijdrage aan de Positieve Gezondheidszorg!!

Lea Nys
Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Vat van Zelfwaardering
2019-02-14T22:57:29+01:00

Lea Nys
Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Een verfrissend, goed toepasbaar model en methode voor een brede doelgroep cliënten met snel en soms erg verrassend resultaat, zelfs wat betreft hardnekkige denk- en gedragspatronen. Effectief in te zetten als kortdurende behandeling dan wel als ik-versterkende methode voorafgaand aan behandeling, bij een gestagneerde behandeling of op het einde van een behandeling (als extra ondersteuning). De training wordt op een zeer plezierige wijze vorm gegeven met gelijktijdige integratie van de methode in je leven. Een inspirerende en waardevolle bijdrage aan de Positieve Gezondheidszorg!!

Belangrijk dat je er ook zelf mee werkt

Ik werk als praktijkondersteuner GGZ voor huisartsen. De populatie die ik bestaat uit cliënten met burn-out klachten, verslavingsproblemen en -neigingen, die willen stoppen met roken of drinken, relationele vraagstukken hebben, depressie enzovoort.
Wat ik prettig vind is dat je de uitleg van het Vat visueel, middels een beeldtaal kan doen. Dit is een voordeel bij cliënten die concentratie problemen hebben, of een verminderd taalbegrip. Zo kunnen ze het thuis nog even nalopen, of aan hun partner uitleggen. Het huiswerk om de opmerkzaamheid te vergroten, 3 per dag een ‘heitje’, is tastbaar en niet abstract of diffuus. Via het Vat kan ik cliënten ook eenvoudig het gevolg van bepaald gedrag uitleggen. Hiermee voorkom ik ook dat wij samen lang gaan analyseren waarom de client of degene met wie ze in onmin leven, in negatief gedrag vervalt. Hoewel de opzet van de filosofie eenvoudig oogt, had ik de cursus nodig om ermee te werken, een onderdeel van de cursus is ook dat je er zelf mee werkt. Deze kennis heeft mij veel opgeleverd en maakt de uitleg naar cliënten toe makkelijker. En daarnaast geeft Gertjan in de cursus goed aan dat je als hulpverlener zelf vaak op zoek wilt naar causaliteit, en dat dit vaak helemaal niet nodig is. Het is belangrijker dat ik de cliënt kan laten inzien wat het positieve of negatieve effect van bepaald gedrag of denken is, en wat dit doet met hun eigenwaarde. Een bijkomstigheid was tevens dat ik mentaal meer energie overhoud na een consult.

Sebastiaan Bruinsma
Praktijkondersteuner GGZ

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:09:27+01:00

Sebastiaan Bruinsma
Praktijkondersteuner GGZ

Ik werk als praktijkondersteuner GGZ voor huisartsen. De populatie die ik bestaat uit cliënten met burn-out klachten, verslavingsproblemen en -neigingen, die willen stoppen met roken of drinken, relationele vraagstukken hebben, depressie enzovoort. Wat ik prettig vind is dat je de uitleg van het Vat visueel, middels een beeldtaal kan doen. Dit is een voordeel bij cliënten die concentratie problemen hebben, of een verminderd taalbegrip. Zo kunnen ze het thuis nog even nalopen, of aan hun partner uitleggen. Het huiswerk om de opmerkzaamheid te vergroten, 3 per dag een ‘heitje’, is tastbaar en niet abstract of diffuus. Via het Vat kan ik cliënten ook eenvoudig het gevolg van bepaald gedrag uitleggen. Hiermee voorkom ik ook dat wij samen lang gaan analyseren waarom de client of degene met wie ze in onmin leven, in negatief gedrag vervalt. Hoewel de opzet van de filosofie eenvoudig oogt, had ik de cursus nodig om ermee te werken, een onderdeel van de cursus is ook dat je er zelf mee werkt. Deze kennis heeft mij veel opgeleverd en maakt de uitleg naar cliënten toe makkelijker. En daarnaast geeft Gertjan in de cursus goed aan dat je als hulpverlener zelf vaak op zoek wilt naar causaliteit, en dat dit vaak helemaal niet nodig is. Het is belangrijker dat ik de cliënt kan laten inzien wat het positieve of negatieve effect van bepaald gedrag of denken is, en wat dit doet met hun eigenwaarde. Een bijkomstigheid was tevens dat ik mentaal meer energie overhoud na een consult.

Vat en LVB

“Het Vat is ook goed uit te leggen en te gebruiken bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

In samenwerking met ouders en begeleiders biedt het Vat van Zelfwaardering voor de cliënten een mooi raamwerk om aan diverse hulpvragen te werken.

De methode geeft snel resultaat en verrassende veranderingen in het gedrag en het zelfvertrouwen.

Ik zie meer rust, contact, communicatie, trots zijn en plezier in het leven en heb zelfs automutilatie zien verdwijnen.”

 

Sandra Zaal, gz-psycholoog en seksuoloog NVVS i.o.
Vat van Zelfwaardering
2020-02-11T17:17:25+01:00
“Het Vat is ook goed uit te leggen en te gebruiken bij mensen met een licht verstandelijke beperking. In samenwerking met ouders en begeleiders biedt het Vat van Zelfwaardering voor de cliënten een mooi raamwerk om aan diverse hulpvragen te werken. De methode geeft snel resultaat en verrassende veranderingen in het gedrag en het zelfvertrouwen. Ik zie meer rust, contact, communicatie, trots zijn en plezier in het leven en heb zelfs automutilatie zien verdwijnen.”   Sandra Zaal, gz-psycholoog en seksuoloog NVVS i.o.

Soms echt verbluffend

De resultaten van het vat van zelfwaardering zijn soms echt verbluffend! Ik gebruik deze methode bij verschillende soorten problemen. Deze cursus heeft voor mij een toegevoegde waarde op het werk als  seksuoloog NVVS.

Henriette Schoones
Seksuoloog NVVS

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:28:54+01:00

Henriette Schoones
Seksuoloog NVVS

De resultaten van het vat van zelfwaardering zijn soms echt verbluffend! Ik gebruik deze methode bij verschillende soorten problemen. Deze cursus heeft voor mij een toegevoegde waarde op het werk als  seksuoloog NVVS.

De aanpak is zeer verfrissend

Het Vat van Zelfwaardering is een trans-diagnostische methode die goed toepasbaar is in zowel de huisartspraktijk als bij complexere problematiek in de GGZ. Een laag zelfbeeld is vaak moeilijk te bewerken in de therapie. De aanpak ontwikkeld door Gertjan van Zessen is zeer verfrissend en vooral gericht op het hier en nu waarbij problemen niet gepsychologiseerd worden maar mensen door praktische kleine acties met een positieve zelfwaardering meer opmerkzaam in het leven gaan staan. Het is dikwijls opvallend hoe snel de coping verbetert en mensen zich beter gaan voelen. De cursus die Gertjan biedt is goed verzorgd en hij geeft helder uitleg, vaak met een flinke dosis humor. Ik heb de cursus ervaren als een cadeautje: verrijkend voor zowel mijn werk als privéleven.

Bernard Bröring
GGZ Maatschappelijk Werker/ POH-GGZ

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:24:49+01:00

Bernard Bröring
GGZ Maatschappelijk Werker/ POH-GGZ

Het Vat van Zelfwaardering is een trans-diagnostische methode die goed toepasbaar is in zowel de huisartspraktijk als bij complexere problematiek in de GGZ. Een laag zelfbeeld is vaak moeilijk te bewerken in de therapie. De aanpak ontwikkeld door Gertjan van Zessen is zeer verfrissend en vooral gericht op het hier en nu waarbij problemen niet gepsychologiseerd worden maar mensen door praktische kleine acties met een positieve zelfwaardering meer opmerkzaam in het leven gaan staan. Het is dikwijls opvallend hoe snel de coping verbetert en mensen zich beter gaan voelen. De cursus die Gertjan biedt is goed verzorgd en hij geeft helder uitleg, vaak met een flinke dosis humor. Ik heb de cursus ervaren als een cadeautje: verrijkend voor zowel mijn werk als privéleven.

In veel opzichten een aanrader!

De opleiding over het Vat van Zelfwaardering vond ik zeer inspirerend. Het heeft mij erg aan het denken gezet en inzicht gegeven over waarom mensen denken, zich voelen en gedragen zoals ze doen. Ook heeft het mij inzicht gegeven over mijn eigen manier van denken, voelen en gedrag hetgeen ik als zeer waardevol heb ervaren.
Ik pas de methode niet alleen toe bij seksverslaafden. Ik ben Gezins- en relatietherapeut (lid van NVRG) en ik heb mij gespecialiseerd in de Emotionally Focused Therapy (eft). Sinds de opleiding werk ik met alle paren ook aan het Vat van Zelfwaardering als onderdeel van de behandeling. Het is een aanvulling op de eft en het werkt in die zin dat ze de emoties waarin in de eft aan gewerkt wordt makkelijker toe kunnen laten. Het lukt ze beter het gedrag naar elkaar toe te veranderen in de richting die ze zo graag willen. Ze kunnen de patronen waarin ze inzichzelf vast zijn gelopen herkennen en ombuigen, waardoor het contact met elkaar makkelijker, meer ontspannen en liefdevoller verloopt.  De opleiding is zinvol, leerzaam, goed opgebouwd en goed georganiseerd, wordt gegeven in een zeer aangename omgeving en Gertjan staat ver boven de stof, weet de inhoud goed en met veel praktische voorbeelden en met humor over te brengen. Kortom in veel opzichten een aanrader!

Jan Eekhoudt
Gezins- en relatietherapeut

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:15:12+01:00

Jan Eekhoudt
Gezins- en relatietherapeut

De opleiding over het Vat van Zelfwaardering vond ik zeer inspirerend. Het heeft mij erg aan het denken gezet en inzicht gegeven over waarom mensen denken, zich voelen en gedragen zoals ze doen. Ook heeft het mij inzicht gegeven over mijn eigen manier van denken, voelen en gedrag hetgeen ik als zeer waardevol heb ervaren. Ik pas de methode niet alleen toe bij seksverslaafden. Ik ben Gezins- en relatietherapeut (lid van NVRG) en ik heb mij gespecialiseerd in de Emotionally Focused Therapy (eft). Sinds de opleiding werk ik met alle paren ook aan het Vat van Zelfwaardering als onderdeel van de behandeling. Het is een aanvulling op de eft en het werkt in die zin dat ze de emoties waarin in de eft aan gewerkt wordt makkelijker toe kunnen laten. Het lukt ze beter het gedrag naar elkaar toe te veranderen in de richting die ze zo graag willen. Ze kunnen de patronen waarin ze inzichzelf vast zijn gelopen herkennen en ombuigen, waardoor het contact met elkaar makkelijker, meer ontspannen en liefdevoller verloopt.  De opleiding is zinvol, leerzaam, goed opgebouwd en goed georganiseerd, wordt gegeven in een zeer aangename omgeving en Gertjan staat ver boven de stof, weet de inhoud goed en met veel praktische voorbeelden en met humor over te brengen. Kortom in veel opzichten een aanrader!

Ruud Vis (GZ-psycholoog in de BGGZ, SGGZ en verpleeghuis.)

Ik merk dat ik door de training grote veranderingen bij mezelf bespeur als behandelaar en als persoon. Ik vind mezelf gegroeid in mijn houding, effectiviteit en in de zienswijze op behandeling. In dit laatste ben ik lang zoekende geweest en nu zie ik pas wat de effecten zijn van gedragstherapie in pure vorm. Door deze toenemende zekerheid, weet ik steeds beter waar ik het over heb en deze boodschap weet ik ook te delen met de patiënten of de teamleden die leunen op mijn deskundigheid. Doordat ik veel meer op observatieniveau kijk naar veranderingen en dit plaats in het model, is mijn uitleg aan patiënten eenvoudiger en begrijpelijker. Het overmatige analyseren (vaak "waarom-vragen") is niet meer nodig en dit scheelt mij en de patiënt heel veel energie. Ik zie dit ook terug in een terugloop van de no shows en natuurlijk in mijn eigen energielevel. Ingewikkeld (psychologisch) taalgebruik is niet meer nodig. Ik kan nu in eenvoudige bewoordingen op een professionele manier therapie bedrijven en ik moet je zeggen dat dit me uitstekend bevalt


De veranderingen die er plaatsvinden bij mensen zie ik eerder. Het proces dat iemand doormaakt snap ik beter en het gaat me steeds gemakkelijker af om de  de veranderingen er uit te filteren die ze (voorheen) ongemerkt in hun verhalen vertellen. Het heeft mijn werk leuker gemaakt, mij als persoon (en therapeut) aangenamer en me gesterkt in mijn vertrouwen als therapeut.  Je hebt met het model de gedragstherapie nieuw leven ingeblazen. Ik vind het indrukwekkend dat je dit zo hebt kunnen bedenken.

Ruud Vis

Vat van Zelfwaardering
2020-11-04T13:26:07+01:00

Ruud Vis

Ik merk dat ik door de training grote veranderingen bij mezelf bespeur als behandelaar en als persoon. Ik vind mezelf gegroeid in mijn houding, effectiviteit en in de zienswijze op behandeling. In dit laatste ben ik lang zoekende geweest en nu zie ik pas wat de effecten zijn van gedragstherapie in pure vorm. Door deze toenemende zekerheid, weet ik steeds beter waar ik het over heb en deze boodschap weet ik ook te delen met de patiënten of de teamleden die leunen op mijn deskundigheid. Doordat ik veel meer op observatieniveau kijk naar veranderingen en dit plaats in het model, is mijn uitleg aan patiënten eenvoudiger en begrijpelijker. Het overmatige analyseren (vaak "waarom-vragen") is niet meer nodig en dit scheelt mij en de patiënt heel veel energie. Ik zie dit ook terug in een terugloop van de no shows en natuurlijk in mijn eigen energielevel. Ingewikkeld (psychologisch) taalgebruik is niet meer nodig. Ik kan nu in eenvoudige bewoordingen op een professionele manier therapie bedrijven en ik moet je zeggen dat dit me uitstekend bevalt De veranderingen die er plaatsvinden bij mensen zie ik eerder. Het proces dat iemand doormaakt snap ik beter en het gaat me steeds gemakkelijker af om de  de veranderingen er uit te filteren die ze (voorheen) ongemerkt in hun verhalen vertellen. Het heeft mijn werk leuker gemaakt, mij als persoon (en therapeut) aangenamer en me gesterkt in mijn vertrouwen als therapeut.  Je hebt met het model de gedragstherapie nieuw leven ingeblazen. Ik vind het indrukwekkend dat je dit zo hebt kunnen bedenken.

Het model geeft perspectief

'Het vat van zelfwaardering' is een model geworden dat ik gebruik bij alle soorten 2e lijns problemen. Bijzonder dat het model voor seksverslaving is uitgedacht maar goed toepasbaar is bij cliënten met angst- of stemmingsklachten. Het model geeft perspectief en is een aanvulling op de oplossingsgerichte behandeling. Het model is eenvoudig te begrijpen en praktisch te hanteren zowel voor de cliënt als voor de therapeut. Het vat is ook een bruikbaar model voor relatieproblemen.
Een ideale relatie beschrijven als "elkaars eigenwaarde zien en bevestigen en elkaars leegte zien en accepteren" blijkt een goede binnenkomer in de gesprekken. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 4 uur en dat is zeker niet te veel. Gaandeweg wordt het hanteren van het model  steeds meer vertrouwd en is geen eendagsvlieg zoals een studiedag in de praktijk zo vaak blijkt te zijn. Kortom de cursus kan ik van harte aan bevelen!

Wim Kurk
Psychotherapeut, relatietherapeut

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:17:11+01:00

Wim Kurk
Psychotherapeut, relatietherapeut

'Het vat van zelfwaardering' is een model geworden dat ik gebruik bij alle soorten 2e lijns problemen. Bijzonder dat het model voor seksverslaving is uitgedacht maar goed toepasbaar is bij cliënten met angst- of stemmingsklachten. Het model geeft perspectief en is een aanvulling op de oplossingsgerichte behandeling. Het model is eenvoudig te begrijpen en praktisch te hanteren zowel voor de cliënt als voor de therapeut. Het vat is ook een bruikbaar model voor relatieproblemen. Een ideale relatie beschrijven als "elkaars eigenwaarde zien en bevestigen en elkaars leegte zien en accepteren" blijkt een goede binnenkomer in de gesprekken. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 4 uur en dat is zeker niet te veel. Gaandeweg wordt het hanteren van het model  steeds meer vertrouwd en is geen eendagsvlieg zoals een studiedag in de praktijk zo vaak blijkt te zijn. Kortom de cursus kan ik van harte aan bevelen!

Goed toepasbaar in hulp aan allochtone cliënten

Ik ben opgeleid als psychodynamisch psychotherapeut en werk met allochtonen en Basis GGZ trajecten. Ik was op zoek naar een methodiek die kortdurend is en eenvoudig toe te passen bij mensen met gering inzicht in ziektebeeld en gebrek aan introspectief vermogen. Wat ik zocht vond ik in het “Vat van Zelfwaardering”.
De methodiek vind ik zeer inspirerend en heb er persoonlijk ook veel aan gehad. De methode is eenvoudig te begrijpen door cliënten en door de beeldtaal toepasbaar bij veel soorten problematiek en bij een brede doelgroep, ongeacht culturele achtergrond en intelligentie.
De eenvoud van de methodiek was voor mij als therapeut niet zo eenvoudig, omdat ik gewend was diep te graven in het verleden van de cliënten en de neiging had om te gaan duiden en verbanden te leggen. Naarmate ik vorder in de methodiek merk ik hoe ontspannend het voor mij kan zijn om het bij het hier en nu te houden. De cursus was top verzorgd in alle opzichten, en de locatie gaf mij steeds een vakantiegevoel.

Naima Tadlaoui
Psychodynamisch psychotherapeut

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:21:56+01:00

Naima Tadlaoui
Psychodynamisch psychotherapeut

Ik ben opgeleid als psychodynamisch psychotherapeut en werk met allochtonen en Basis GGZ trajecten. Ik was op zoek naar een methodiek die kortdurend is en eenvoudig toe te passen bij mensen met gering inzicht in ziektebeeld en gebrek aan introspectief vermogen. Wat ik zocht vond ik in het “Vat van Zelfwaardering”. De methodiek vind ik zeer inspirerend en heb er persoonlijk ook veel aan gehad. De methode is eenvoudig te begrijpen door cliënten en door de beeldtaal toepasbaar bij veel soorten problematiek en bij een brede doelgroep, ongeacht culturele achtergrond en intelligentie. De eenvoud van de methodiek was voor mij als therapeut niet zo eenvoudig, omdat ik gewend was diep te graven in het verleden van de cliënten en de neiging had om te gaan duiden en verbanden te leggen. Naarmate ik vorder in de methodiek merk ik hoe ontspannend het voor mij kan zijn om het bij het hier en nu te houden. De cursus was top verzorgd in alle opzichten, en de locatie gaf mij steeds een vakantiegevoel.

Verdiepende uitleg van Gertjan is onontbeerlijk

De training heeft mij geïnspireerd om het model te gebruiken in teams die vastlopen in het samenwerken met elkaar. Daarnaast gebruik ik het Vat als methode in mijn coachingsgesprekken. Ik ben verrast door de snelheid waarin er veranderingen in iemands leven zichtbaar zijn.
Ik heb erg genoten van de trainingen. De verdiepende uitleg van Gertjan is onontbeerlijk en verder erg genoten van de mooie locatie en het goed verzorgde eten. Dank!

Natasja Twellaar

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:25:59+01:00

Natasja Twellaar

De training heeft mij geïnspireerd om het model te gebruiken in teams die vastlopen in het samenwerken met elkaar. Daarnaast gebruik ik het Vat als methode in mijn coachingsgesprekken. Ik ben verrast door de snelheid waarin er veranderingen in iemands leven zichtbaar zijn. Ik heb erg genoten van de trainingen. De verdiepende uitleg van Gertjan is onontbeerlijk en verder erg genoten van de mooie locatie en het goed verzorgde eten. Dank!

Praktische handvatten in het heden

Een verfrissende kijk op seksverslaving, zonder uitgebreide zoektocht naar het verleden maar met praktische handvatten in het heden. Een heel goed verzorgde cursus, gegeven door iemand met een zeer uitgebreide ervaring, waarbij de inwendige mens niet wordt vergeten.

Jacqueline de Groot
Psycholoog, seksuoloog NVVS

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:26:58+01:00

Jacqueline de Groot
Psycholoog, seksuoloog NVVS

Een verfrissende kijk op seksverslaving, zonder uitgebreide zoektocht naar het verleden maar met praktische handvatten in het heden. Een heel goed verzorgde cursus, gegeven door iemand met een zeer uitgebreide ervaring, waarbij de inwendige mens niet wordt vergeten.

Kan een goede methode zo simpel zijn?!

De eenvoud van de methode is zo frappant dat  je eigenlijk niet gelooft dat het mogelijk is om zo met mensen te werken. Dat is tegelijkertijd ook de twijfel van hulpverleners: kan een goede methode zo simpel zijn en als het zo eenvoudig is, kunnen mensen het zelf dan niet bedenken? Gaandeweg de cursus bleek, dat die eenvoud er weliswaar in theorie is, maar dat het werken ermee toch wel degelijk oefening en inzicht vereist en heel wat vragen oproept. Daarin zijn we prima door Gertjan begeleid, soms met heel directe antwoorden, soms met engelengeduld weer het principe uitleggend. Het feit, dat we zelf ook de opdracht kregen om de heitjes te doen, maakte duidelijk, dat het toch wel wat discipline vereist om er steeds aan te denken om de heitjes te doen. Maar, wat eerst huiswerk was, bleek later wel een leuke manier te zijn om in het leven te staan. Want er is niets prettiger dan leuke dingen voor een ander en jezelf te doen, vanuit je vollere vat te leven en van daaruit naar jezelf en je eigen fauten te kijken. En daar vanuit weer je cliënten te kunnen stimuleren hetzelfde te doen. Om met hun seksverslaving, hun angsten, depressieve gevoelens, onzekerheden en hun relatieproblemen om te leren gaan. Want zo breed inzetbaar is de methode! Dus wat betreft de cursus…een aanrader!

P.S. Niet essentieel maar wel heel prettig en gezellig: de culinaire momenten, heel goed verzorgd, waarbij informele uitwisseling van ervaringen en contact met collega's heel fijn was.

Cora Hoogcarspel
Seksuoloog NVVS

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:13:18+01:00

Cora Hoogcarspel
Seksuoloog NVVS

De eenvoud van de methode is zo frappant dat  je eigenlijk niet gelooft dat het mogelijk is om zo met mensen te werken. Dat is tegelijkertijd ook de twijfel van hulpverleners: kan een goede methode zo simpel zijn en als het zo eenvoudig is, kunnen mensen het zelf dan niet bedenken? Gaandeweg de cursus bleek, dat die eenvoud er weliswaar in theorie is, maar dat het werken ermee toch wel degelijk oefening en inzicht vereist en heel wat vragen oproept. Daarin zijn we prima door Gertjan begeleid, soms met heel directe antwoorden, soms met engelengeduld weer het principe uitleggend. Het feit, dat we zelf ook de opdracht kregen om de heitjes te doen, maakte duidelijk, dat het toch wel wat discipline vereist om er steeds aan te denken om de heitjes te doen. Maar, wat eerst huiswerk was, bleek later wel een leuke manier te zijn om in het leven te staan. Want er is niets prettiger dan leuke dingen voor een ander en jezelf te doen, vanuit je vollere vat te leven en van daaruit naar jezelf en je eigen fauten te kijken. En daar vanuit weer je cliënten te kunnen stimuleren hetzelfde te doen. Om met hun seksverslaving, hun angsten, depressieve gevoelens, onzekerheden en hun relatieproblemen om te leren gaan. Want zo breed inzetbaar is de methode! Dus wat betreft de cursus…een aanrader! P.S. Niet essentieel maar wel heel prettig en gezellig: de culinaire momenten, heel goed verzorgd, waarbij informele uitwisseling van ervaringen en contact met collega's heel fijn was.

Een eyeopener

De toepassing van de methodiek van het Vat van Zelfwaardering, heeft in mijn ervaring als coach zijn waarde aangetoond. Deze aanpak is voor mij, na veel dieptepsychologische opleidingen een eyeopener. Zowel in het persoonlijk functioneren van cliënten als in interactie met anderen blijkt de aanpak verbluffend positief en langdurig te werken.

Reinoud van Overbeek
Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:27:53+01:00

Reinoud van Overbeek
Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

De toepassing van de methodiek van het Vat van Zelfwaardering, heeft in mijn ervaring als coach zijn waarde aangetoond. Deze aanpak is voor mij, na veel dieptepsychologische opleidingen een eyeopener. Zowel in het persoonlijk functioneren van cliënten als in interactie met anderen blijkt de aanpak verbluffend positief en langdurig te werken.

Prettige, ontspannen sfeer

Een praktische, heldere cursus in prettige, ontspannen sfeer en tip-top verzorgd. De entourage zorgt daarbij voor een vakantiegevoel, kortom bepaald geen straf om naartoe te gaan!

Marieke Reijmers
Gezondheidswetenschapper, seksuoloog NVVS

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:10:58+01:00

Marieke Reijmers
Gezondheidswetenschapper, seksuoloog NVVS

Een praktische, heldere cursus in prettige, ontspannen sfeer en tip-top verzorgd. De entourage zorgt daarbij voor een vakantiegevoel, kortom bepaald geen straf om naartoe te gaan!

Ik zie cliënten meer bewuste keuzes maken

Ik ben enthousiast over de eenvoud van de methode en het nut voor de complexe cliënten in mijn werk bij de reclassering (zedendaders).  Inmiddels weet ik dat het model een prima ondersteuning is bij diverse verslavingsproblemen. Als een op zichzelf staande behandeling en ook in combinatie met een andere behandeling. Niet alleen ik ben enthousiast omdat het een  'positieve manier' van werken is, ook de cliënten zijn tevreden. Zij geven aan dat zij al snel in het traject meer bewuste keuzes maken. Ook geven zij aan dat het model steunend is in relatiegesprekken.

Frans Zwanenburg
Reclassering Nederland

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:19:10+01:00

Frans Zwanenburg
Reclassering Nederland

Ik ben enthousiast over de eenvoud van de methode en het nut voor de complexe cliënten in mijn werk bij de reclassering (zedendaders).  Inmiddels weet ik dat het model een prima ondersteuning is bij diverse verslavingsproblemen. Als een op zichzelf staande behandeling en ook in combinatie met een andere behandeling. Niet alleen ik ben enthousiast omdat het een  'positieve manier' van werken is, ook de cliënten zijn tevreden. Zij geven aan dat zij al snel in het traject meer bewuste keuzes maken. Ook geven zij aan dat het model steunend is in relatiegesprekken.

Wat een fijne methode!

Wat een fijne methode! Na veel opleidingstijd te hebben gericht op het onderzoeken en veranderen van allerlei soorten van destructief gedrag, ben ik erg blij met het model van Het Vat! Juist door veel meer stil te staan bij de constructieve zaken en handvatten te kunnen geven om dit veel toegankelijker en makkelijker te maken, gaan behandelingen ineens veel sneller en leveren ook meer op. Ik heb genoten van de humorvolle en zeer heldere wijze van lesgeven van Gertjan, de prachtige locatie en de goede verzorging van de training. Het is in alle opzichten een geschenk geweest waar ik zowel persoonlijk als professioneel ongelooflijk veel aan heb gehad. Een aanrader voor elke behandelaar!

Rogier Poels
GZ-psycholoog en psychotherapeut

Vat van Zelfwaardering
2019-02-14T22:53:51+01:00

Rogier Poels
GZ-psycholoog en psychotherapeut

Wat een fijne methode! Na veel opleidingstijd te hebben gericht op het onderzoeken en veranderen van allerlei soorten van destructief gedrag, ben ik erg blij met het model van Het Vat! Juist door veel meer stil te staan bij de constructieve zaken en handvatten te kunnen geven om dit veel toegankelijker en makkelijker te maken, gaan behandelingen ineens veel sneller en leveren ook meer op. Ik heb genoten van de humorvolle en zeer heldere wijze van lesgeven van Gertjan, de prachtige locatie en de goede verzorging van de training. Het is in alle opzichten een geschenk geweest waar ik zowel persoonlijk als professioneel ongelooflijk veel aan heb gehad. Een aanrader voor elke behandelaar!
0
0
Vat van Zelfwaardering