Privacybeleid

Uw privacy

Deze site respecteert de privacy van u als websitebezoeker. Ons privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen.

Wij verzamelen op twee manieren persoons- en/of gebruiksgegevens op onze website: met behulp van cookies en formulieren.

Cookies

De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op:

Vat van Zelf Waardering gebruikt deze cookies voor:

  • het verbeteren van het gebruiksgemak,
  • vereenvoudigen van toegang tot en gebruik van het forum.

Formulieren

Via formuleren op onze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om contact met u te leggen of om de opgevraagde informatie toe te sturen. We bewaren deze persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het uitvoeren van de actie. Op onze website staan de volgende formulieren:

Verwerkers

Al uw gegevens worden uitsluitend door Vat van Zelfwaardering verwerkt.
Er worden geen gegevens gedeeld met derden.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Formulieren worden via een beveiligde verbinding, versleuteld verstuurd. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen door een e-mail te sturen naar info@vanzessen.com. Na ontvangst van uw email nemen wij contact met u op voor de afhandeling van uw verzoek.