Reclassering en Tactus Verslavingszorg gaan werken met het Vat van Zelfwaardering

Voorjaar 2017 worden dertig toezichthouders van Reclassering (Den Haag en Rotterdam) getraind in het werken met het vat van zelfwaardering. Het gaat om drie in-house trainingen van acht bijeenkomsten. De toezichthouder werkt in een verplicht kader, de cliëntele komt niet vrijwillig naar de gesprekken en de toezichttrajectenkunnen (jaren) lang duren. Het vat biedt een kader om met een scala aan problematiek – uiteenlopend van psychiatrische beelden tot praktische problemen rond huisvesting, uitkering en basale verzorging – op een constructieve manier aan de slag te gaan.

Net als bij andere doelgroepen, neemt de druk van de problematiek af, komen mensen tot meer zelfoplossend vermogen en zelfzorg, en is er minder weerstand in de therapeutische relatie. Door het grafische karakter van de methode (beeldtaal in plaats van analyse en interpretatie) werkt de aanpak ook goed bij mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Een kwalitatief effectonderzoek maakt deel uit van de pilot. Contactpersoon bij de Reclassering is Frans Zwanenburg (F.Zwanenburg@reclassering.nl).

Maart 2017 is een in-house training bij Tactus Verslavingszorg (Overijssel) gestart met twaalf deelnemers. Het vat van zelfwaardering wordt ingezet bij de behandeling van gedrags- en procesverslavingen, alsmede de comorbidie psychische en psychiatrische verschijnselen. De behandelaars van Tactus – psychologen, maatschappelijk werkenden, psychotherapeuten – werken deels ook in een justitieel / forensisch kader.
In vervolg op de training wordt de effectiviteit onderzocht in vergelijking met de gangbare behandelaanpak van vergelijkbare klachten. Contactpersoon is hoofdbehandelaar Eugenie Mulder (eugenie.mulder@tactus.nl).