Verslavingszorg Noord Nederland & vat van zelfwaardering

In februari 2016 is gestart met een in-house training aan de GZ-psychologen van Novae, onderdeel van VNN, verslavingszorg Noord Nederland, actief in de drie noordelijke provincies. De nadruk ligt op het behandelen van seksverslaving conform het vat van zelfwaardering, in een later stadium komen andere gedragsverslavingen in aanmerking. De effectiviteit van de behandeling wordt vastgesteld met meetinstrumenten. De behandeling staat open voor seksverslaafden en hun partners en omvat in principe tien zittingen. Contactpersoon van de VNN: Meine Bosma-Bleeker.

De tien GZ-psychologen die de training hebben afgerond zijn inmiddels opgenomen in de lijst van behandelaars.