POH-GGZ

In oktober 2019 is een training gestart die specifiek is toegesneden op de praktijkondersteuners GGZ in de huisartsenpraktijk. De negen deelnemers zijn werkzaam als POH in de omgeving Haarlem. Voor de in-house training zijn we te gast in Gezondheidscentrum Schalkwijk te Haarlem.

De Landelijke Vereniging POH-GGZ accrediteert deze opleiding met 30 punten. Het vat van zelfwaardering past goed bij de werkomgeving van de POH, die te maken krijgt met een grote variëteit aan klachten en problemen (psychisch, fysiek, relationeel, psychosociaal, taal, culturele achtergrond). De tijd en het aantal zittingen die besteed kunnen worden aan een cliënt zijn beperkt. Vat van zelfwaardering kan door zijn eenvoud en snelle toepassing een makkelijker ingang bieden dan reguliere gesprekstechnieken. In een eerste gesprek kan de client al instructie krijgen en aan de slag gezet worden, ook als de diagnostiek nog niet helemaal rond is. Soms volstaat een korte behandeling met het vat, in andere gevallen geeft de methode lucht aan de cliënt en zijn systeem om een wachttijd voor een intensievere behandeling elders te overbruggen. Ook kan een effect zijn dat ‘lastige’ cliënten (b.v. zorgmijders, multi-problematiek, LVB, hardnekkige comorbiditeit van ggz en verslaving) gemotiveerder raken voor intensieve zorg.