Vat en licht verstandelijke beperking (LVB)

De methodiek van het vat van zelfwaardering blijkt goed te werken bij jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Het model is voor deze groep mensen met name effectief vanwege de concrete en visuele insteek. Voor meer achtergrondinformatie over het vat van zelfwaardering en verstandelijk handicaps wordt verwezen naar een artikel van Welmoed Visser in Sozio.

TRAINING SPECIFIEK VOOR LVB START 7 september 2021 te Amersfoort!

agreag

In acht bijeenkomsten van vier uur worden theorie en praktijk van het werken met het Vat van Zelfwaardering behandeld, waarna men in staat is om zelfstandig een behandeling uit te voeren. Vanaf de eerste les wordt men geacht voor zichzelf met de methode aan de slag te gaan en deze ook bij cliënten te introduceren. Er is in de opleiding veel ruimte en aandacht voor casuïstiek. Probleemgebieden die in en na de training behandeld kunnen worden met deze methode: gedrags- en beheersingsproblemen (agressie, eten, seks, grensoverschrijdend gedrag, internet, gokken, zelfverwonding), seksuele problematiek en relatieproblemen, omgaan met stress en andere problemen die te maken hebben met een lage zelfwaardering. Er zijn regelmatig terugkombijeenkomsten. 

De training wordt gegeven door Gertjan van Zessen (psycholoog en seksuoloog NVVS) en Welmoed Visser-Korevaar (orthopedagoog en seksuoloog NVVS).

De training is vrijwel identiek aan de reguliere opleiding voor zelfstandige behandelaars, met twee verschillen. 

  1. Enkele meer complexe gereedschappen die met name van belang zijn in de behandeling van ‘seksverslaving’ en andere gedragsverslavingen zijn niet opgenomen in deze training. 
  2. Wel besteden we extra aandacht aan het geven van de instructie op een voor de cliënt begrijpelijk niveau, en is er veel aandacht voor de rol van de omgeving en de begeleiders. Juist bij mensen met een licht verstandelijke beperking is het belangrijk om de begeleiding mee te nemen in de benadering. Zij kunnen helpen de kleine oefeningen te doen en te belonen, en door herhaling en voordoen helpen de technieken te verankeren. 

Training in 2021

Op 7 september 2021 (dinsdagmiddag, 13:30) start een trainingsgroep gericht op LVB en zelfwaardering. Downloadt de brochure hier. Neem bij vragen of interesse contact op middels het contactformulier.