Home

Vat van Zelfwaardering

Een praktische aanpak voor het vergroten van eigenwaarde en zelfzorg

Nieuwe trainingsgroep start 11 september 2024 (live).

Nieuwe opleiding specifiek voor LVB start 9 september 2024.

Kijk bij ‘opleidingen’.

Vat van Zelfwaardering is een op zichzelf staand psychologisch model voor gedragsverandering. Het is ontwikkeld door Dr. Gertjan van Zessen, psycholoog en seksuoloog NVVS, als nieuw behandelmodel voor mensen met taaie gedragsverslavingen. Inmiddels wordt de methode ingezet bij een breed scala aan psychische, psychiatrische en psychosociale problematiek. Het doel van het model is mensen te helpen in het opbouwen van een hogere zelfwaardering, waardoor zij:

  • tevredener zijn met zichzelf en anderen
  • productiever zijn en minder uitstelgedrag vertonen
  • makkelijk in beweging en tot actie komen
  • meer zelfzorg toepassen
  • minder last hebben van negatieve behoeftes en patronen
  • minder vastzitten in patronen
  • meer controle over zichzelf ervaren
  • meer rust en minder stress ervaren
  • beter contact maken met anderen

Dit zijn grote veranderingen die met een ogenschijnlijk eenvoudig denkmodel en via simpele huiswerkopdrachten bereikt kunnen worden. Kern van de methode is dat zelfwaardering – een positieve in plaats van een veroordelende relatie met jezelf – cruciaal is voor het bereiken en behouden van gedragsverandering. De zelfwaardering wordt versterkt door concrete, kleine, haalbare ervaringen op te zoeken die een klein beetje tevredenheid opleveren. Er wordt niet gestreefd naar intense positieve ervaringen, het gaat om de frequentie en de systematiek: mensen wordt geleerd regelmatig en duurzaam kleine zelfbelonende activiteiten en gedachten op te zoeken, waardoor er een andere mindset ontstaat. Als de zelfwaardering toeneemt, verandert de samenstelling van het ik. Als het niveau van de positieve eigenwaarde in het vat stijgt, moet het kritische, tekortgekomen, destructieve deel van het ik kleiner worden: het vat van zelfwaardering heeft altijd 100% volume. Waar eigenwaarde zit, kan geen leegte zitten en omgekeerd.

Misschien wel het meest verbazingwekkende van de methode is dat deze, in handen van een ervaren behandelaar, zo snel werkt. Zelf behandel ik (Gertjan van Zessen) als psycholoog veel mensen met lastige en hardnekkige gedragsverslavingen in gemiddeld zes sessies. De winst ligt daarbij niet eens zozeer in een betere beheersing van het probleemgedrag (die vrijwel altijd optreedt), maar vooral in een toegenomen regie en zelfzorg in breder opzicht.
Vat van zelfwaardering is ondanks de indruk van eenvoud géén zelfhulpmethode. Het is een techniek die gebruikt kan worden door psychotherapeuten, trainers en coaches, die er specifiek in geschoold moeten zijn. Het model kan individueel en in een relatie (’twee communicerende vaten’) ingezet worden.

Een behandeling met dit model is licht, constructief, toekomstgericht en concreet. Het model past in de trend van de positieve psychologie, waarin gestreefd wordt naar het versterken van wat goed gaat, en minder op het analyseren en interpreteren van wat tegenzit. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar effectiviteit wordt uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit. Vat van zelfwaardering mag alleen worden aangeboden door gecertificeerde professionals.

Meer lezen? Hier een link naar boeken over het ‘vat van zelfwaardering’.

Ruud Vis (GZ-psycholoog in de BGGZ, SGGZ en verpleeghuis.)

Ik merk dat ik door de training grote veranderingen bij mezelf bespeur als behandelaar en als persoon. Ik vind mezelf gegroeid in mijn houding, effectiviteit en in de zienswijze op behandeling. In dit laatste ben ik lang zoekende geweest en nu zie ik pas wat de effecten zijn van gedragstherapie in pure vorm. Door deze toenemende zekerheid, weet ik steeds beter waar ik het over heb en deze boodschap weet ik ook te delen met de patiënten of de teamleden die leunen op mijn deskundigheid. Doordat ik veel meer op observatieniveau kijk naar veranderingen en dit plaats in het model, is mijn uitleg aan patiënten eenvoudiger en begrijpelijker. Het overmatige analyseren (vaak "waarom-vragen") is niet meer nodig en dit scheelt mij en de patiënt heel veel energie. Ik zie dit ook terug in een terugloop van de no shows en natuurlijk in mijn eigen energielevel. Ingewikkeld (psychologisch) taalgebruik is niet meer nodig. Ik kan nu in eenvoudige bewoordingen op een professionele manier therapie bedrijven en ik moet je zeggen dat dit me uitstekend bevalt


De veranderingen die er plaatsvinden bij mensen zie ik eerder. Het proces dat iemand doormaakt snap ik beter en het gaat me steeds gemakkelijker af om de  de veranderingen er uit te filteren die ze (voorheen) ongemerkt in hun verhalen vertellen. Het heeft mijn werk leuker gemaakt, mij als persoon (en therapeut) aangenamer en me gesterkt in mijn vertrouwen als therapeut.  Je hebt met het model de gedragstherapie nieuw leven ingeblazen. Ik vind het indrukwekkend dat je dit zo hebt kunnen bedenken.

Ruud Vis

Vat van Zelfwaardering
2020-11-04T13:26:07+01:00

Ruud Vis

Ik merk dat ik door de training grote veranderingen bij mezelf bespeur als behandelaar en als persoon. Ik vind mezelf gegroeid in mijn houding, effectiviteit en in de zienswijze op behandeling. In dit laatste ben ik lang zoekende geweest en nu zie ik pas wat de effecten zijn van gedragstherapie in pure vorm. Door deze toenemende zekerheid, weet ik steeds beter waar ik het over heb en deze boodschap weet ik ook te delen met de patiënten of de teamleden die leunen op mijn deskundigheid. Doordat ik veel meer op observatieniveau kijk naar veranderingen en dit plaats in het model, is mijn uitleg aan patiënten eenvoudiger en begrijpelijker. Het overmatige analyseren (vaak "waarom-vragen") is niet meer nodig en dit scheelt mij en de patiënt heel veel energie. Ik zie dit ook terug in een terugloop van de no shows en natuurlijk in mijn eigen energielevel. Ingewikkeld (psychologisch) taalgebruik is niet meer nodig. Ik kan nu in eenvoudige bewoordingen op een professionele manier therapie bedrijven en ik moet je zeggen dat dit me uitstekend bevalt De veranderingen die er plaatsvinden bij mensen zie ik eerder. Het proces dat iemand doormaakt snap ik beter en het gaat me steeds gemakkelijker af om de  de veranderingen er uit te filteren die ze (voorheen) ongemerkt in hun verhalen vertellen. Het heeft mijn werk leuker gemaakt, mij als persoon (en therapeut) aangenamer en me gesterkt in mijn vertrouwen als therapeut.  Je hebt met het model de gedragstherapie nieuw leven ingeblazen. Ik vind het indrukwekkend dat je dit zo hebt kunnen bedenken.

Goed toepasbaar in hulp aan allochtone cliënten

Ik ben opgeleid als psychodynamisch psychotherapeut en werk met allochtonen en Basis GGZ trajecten. Ik was op zoek naar een methodiek die kortdurend is en eenvoudig toe te passen bij mensen met gering inzicht in ziektebeeld en gebrek aan introspectief vermogen. Wat ik zocht vond ik in het “Vat van Zelfwaardering”.
De methodiek vind ik zeer inspirerend en heb er persoonlijk ook veel aan gehad. De methode is eenvoudig te begrijpen door cliënten en door de beeldtaal toepasbaar bij veel soorten problematiek en bij een brede doelgroep, ongeacht culturele achtergrond en intelligentie.
De eenvoud van de methodiek was voor mij als therapeut niet zo eenvoudig, omdat ik gewend was diep te graven in het verleden van de cliënten en de neiging had om te gaan duiden en verbanden te leggen. Naarmate ik vorder in de methodiek merk ik hoe ontspannend het voor mij kan zijn om het bij het hier en nu te houden. De cursus was top verzorgd in alle opzichten, en de locatie gaf mij steeds een vakantiegevoel.

Naima Tadlaoui
Psychodynamisch psychotherapeut

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:21:56+01:00

Naima Tadlaoui
Psychodynamisch psychotherapeut

Ik ben opgeleid als psychodynamisch psychotherapeut en werk met allochtonen en Basis GGZ trajecten. Ik was op zoek naar een methodiek die kortdurend is en eenvoudig toe te passen bij mensen met gering inzicht in ziektebeeld en gebrek aan introspectief vermogen. Wat ik zocht vond ik in het “Vat van Zelfwaardering”. De methodiek vind ik zeer inspirerend en heb er persoonlijk ook veel aan gehad. De methode is eenvoudig te begrijpen door cliënten en door de beeldtaal toepasbaar bij veel soorten problematiek en bij een brede doelgroep, ongeacht culturele achtergrond en intelligentie. De eenvoud van de methodiek was voor mij als therapeut niet zo eenvoudig, omdat ik gewend was diep te graven in het verleden van de cliënten en de neiging had om te gaan duiden en verbanden te leggen. Naarmate ik vorder in de methodiek merk ik hoe ontspannend het voor mij kan zijn om het bij het hier en nu te houden. De cursus was top verzorgd in alle opzichten, en de locatie gaf mij steeds een vakantiegevoel.

Mogelijkheden

De methode van Het Vat kan ruim toegepast worden. Ik zie mogelijkheden voor behandeling van jongeren met autisme spectrum problematiek, game verslaving en lichte vormen van depressie. En wellicht meer.

Wieneke Goenee
Klinisch psycholoog

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:29:44+01:00

Wieneke Goenee
Klinisch psycholoog

De methode van Het Vat kan ruim toegepast worden. Ik zie mogelijkheden voor behandeling van jongeren met autisme spectrum problematiek, game verslaving en lichte vormen van depressie. En wellicht meer.

Verfrissend en toepasbaar

Een verfrissend, goed toepasbaar model en methode voor een brede doelgroep cliënten met snel en soms erg verrassend resultaat, zelfs wat betreft hardnekkige denk- en gedragspatronen. Effectief in te zetten als kortdurende behandeling dan wel als ik-versterkende methode voorafgaand aan behandeling, bij een gestagneerde behandeling of op het einde van een behandeling (als extra ondersteuning). De training wordt op een zeer plezierige wijze vorm gegeven met gelijktijdige integratie van de methode in je leven. Een inspirerende en waardevolle bijdrage aan de Positieve Gezondheidszorg!!

Lea Nys
Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Vat van Zelfwaardering
2019-02-14T22:57:29+01:00

Lea Nys
Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Een verfrissend, goed toepasbaar model en methode voor een brede doelgroep cliënten met snel en soms erg verrassend resultaat, zelfs wat betreft hardnekkige denk- en gedragspatronen. Effectief in te zetten als kortdurende behandeling dan wel als ik-versterkende methode voorafgaand aan behandeling, bij een gestagneerde behandeling of op het einde van een behandeling (als extra ondersteuning). De training wordt op een zeer plezierige wijze vorm gegeven met gelijktijdige integratie van de methode in je leven. Een inspirerende en waardevolle bijdrage aan de Positieve Gezondheidszorg!!

De aanpak is zeer verfrissend

Het Vat van Zelfwaardering is een trans-diagnostische methode die goed toepasbaar is in zowel de huisartspraktijk als bij complexere problematiek in de GGZ. Een laag zelfbeeld is vaak moeilijk te bewerken in de therapie. De aanpak ontwikkeld door Gertjan van Zessen is zeer verfrissend en vooral gericht op het hier en nu waarbij problemen niet gepsychologiseerd worden maar mensen door praktische kleine acties met een positieve zelfwaardering meer opmerkzaam in het leven gaan staan. Het is dikwijls opvallend hoe snel de coping verbetert en mensen zich beter gaan voelen. De cursus die Gertjan biedt is goed verzorgd en hij geeft helder uitleg, vaak met een flinke dosis humor. Ik heb de cursus ervaren als een cadeautje: verrijkend voor zowel mijn werk als privéleven.

Bernard Bröring
GGZ Maatschappelijk Werker/ POH-GGZ

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:24:49+01:00

Bernard Bröring
GGZ Maatschappelijk Werker/ POH-GGZ

Het Vat van Zelfwaardering is een trans-diagnostische methode die goed toepasbaar is in zowel de huisartspraktijk als bij complexere problematiek in de GGZ. Een laag zelfbeeld is vaak moeilijk te bewerken in de therapie. De aanpak ontwikkeld door Gertjan van Zessen is zeer verfrissend en vooral gericht op het hier en nu waarbij problemen niet gepsychologiseerd worden maar mensen door praktische kleine acties met een positieve zelfwaardering meer opmerkzaam in het leven gaan staan. Het is dikwijls opvallend hoe snel de coping verbetert en mensen zich beter gaan voelen. De cursus die Gertjan biedt is goed verzorgd en hij geeft helder uitleg, vaak met een flinke dosis humor. Ik heb de cursus ervaren als een cadeautje: verrijkend voor zowel mijn werk als privéleven.

Wat een fijne methode!

Wat een fijne methode! Na veel opleidingstijd te hebben gericht op het onderzoeken en veranderen van allerlei soorten van destructief gedrag, ben ik erg blij met het model van Het Vat! Juist door veel meer stil te staan bij de constructieve zaken en handvatten te kunnen geven om dit veel toegankelijker en makkelijker te maken, gaan behandelingen ineens veel sneller en leveren ook meer op. Ik heb genoten van de humorvolle en zeer heldere wijze van lesgeven van Gertjan, de prachtige locatie en de goede verzorging van de training. Het is in alle opzichten een geschenk geweest waar ik zowel persoonlijk als professioneel ongelooflijk veel aan heb gehad. Een aanrader voor elke behandelaar!

Rogier Poels
GZ-psycholoog en psychotherapeut

Vat van Zelfwaardering
2019-02-14T22:53:51+01:00

Rogier Poels
GZ-psycholoog en psychotherapeut

Wat een fijne methode! Na veel opleidingstijd te hebben gericht op het onderzoeken en veranderen van allerlei soorten van destructief gedrag, ben ik erg blij met het model van Het Vat! Juist door veel meer stil te staan bij de constructieve zaken en handvatten te kunnen geven om dit veel toegankelijker en makkelijker te maken, gaan behandelingen ineens veel sneller en leveren ook meer op. Ik heb genoten van de humorvolle en zeer heldere wijze van lesgeven van Gertjan, de prachtige locatie en de goede verzorging van de training. Het is in alle opzichten een geschenk geweest waar ik zowel persoonlijk als professioneel ongelooflijk veel aan heb gehad. Een aanrader voor elke behandelaar!

Soms echt verbluffend

De resultaten van het vat van zelfwaardering zijn soms echt verbluffend! Ik gebruik deze methode bij verschillende soorten problemen. Deze cursus heeft voor mij een toegevoegde waarde op het werk als  seksuoloog NVVS.

Henriette Schoones
Seksuoloog NVVS

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:28:54+01:00

Henriette Schoones
Seksuoloog NVVS

De resultaten van het vat van zelfwaardering zijn soms echt verbluffend! Ik gebruik deze methode bij verschillende soorten problemen. Deze cursus heeft voor mij een toegevoegde waarde op het werk als  seksuoloog NVVS.

Inzichtelijk en verhelderend

Ik merk dat ik mij door de training in het gebruik van het Vat van Zelfwaardering mij gesterkt voel als (seksuologisch) hulpverlener. De methode verdient een plek in bijna elke sekstherapie. Wat er in relaties speelt en hoe partners nog wel, of niet meer, voor elkaar open staan, is inzichtelijk en verhelderend uit te leggen met het Vat van Zelfwaardering.

Adrie Heijnen
Huisarts

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T22:49:09+01:00

Adrie Heijnen
Huisarts

Ik merk dat ik mij door de training in het gebruik van het Vat van Zelfwaardering mij gesterkt voel als (seksuologisch) hulpverlener. De methode verdient een plek in bijna elke sekstherapie. Wat er in relaties speelt en hoe partners nog wel, of niet meer, voor elkaar open staan, is inzichtelijk en verhelderend uit te leggen met het Vat van Zelfwaardering.

Lichter en makkelijker

Door het vat merk ik dat het werken met 'lastige' patiënten - mensen die emotioneel ingewikkelde interacties aangaan met mij en anderen - zoveel lichter en makkelijker wordt. Door minder aandacht te besteden aan de ingewikkelde dynamiek maar het over het vat en zelfwaardering te hebben, is het gesprek feitelijker en effectiever.

Sanne Rosier
psycholoog

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T22:47:05+01:00

Sanne Rosier
psycholoog

Door het vat merk ik dat het werken met 'lastige' patiënten - mensen die emotioneel ingewikkelde interacties aangaan met mij en anderen - zoveel lichter en makkelijker wordt. Door minder aandacht te besteden aan de ingewikkelde dynamiek maar het over het vat en zelfwaardering te hebben, is het gesprek feitelijker en effectiever.

Dol-enthousiast

Ik ben dol-enthousiast over het vat van Zelfwaardering. Eindelijk een model dat (neuro)biologie, psychologie en psychotherapie combineert op een manier die meteen toepasbaar is in de praktijk, voor het grootste deel van de cliënten begrijpelijk, prettig, zinnig en direct toepasbaar is en waarvan de indrukken zijn dat het buitengewoon effectief werkt.

Eugenie Mulder
Klinisch psycholoog

Vat van Zelfwaardering
2019-02-14T22:01:28+01:00

Eugenie Mulder
Klinisch psycholoog

Ik ben dol-enthousiast over het vat van Zelfwaardering. Eindelijk een model dat (neuro)biologie, psychologie en psychotherapie combineert op een manier die meteen toepasbaar is in de praktijk, voor het grootste deel van de cliënten begrijpelijk, prettig, zinnig en direct toepasbaar is en waarvan de indrukken zijn dat het buitengewoon effectief werkt.

Een eyeopener

De toepassing van de methodiek van het Vat van Zelfwaardering, heeft in mijn ervaring als coach zijn waarde aangetoond. Deze aanpak is voor mij, na veel dieptepsychologische opleidingen een eyeopener. Zowel in het persoonlijk functioneren van cliënten als in interactie met anderen blijkt de aanpak verbluffend positief en langdurig te werken.

Reinoud van Overbeek
Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:27:53+01:00

Reinoud van Overbeek
Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

De toepassing van de methodiek van het Vat van Zelfwaardering, heeft in mijn ervaring als coach zijn waarde aangetoond. Deze aanpak is voor mij, na veel dieptepsychologische opleidingen een eyeopener. Zowel in het persoonlijk functioneren van cliënten als in interactie met anderen blijkt de aanpak verbluffend positief en langdurig te werken.

Ik zie cliënten meer bewuste keuzes maken

Ik ben enthousiast over de eenvoud van de methode en het nut voor de complexe cliënten in mijn werk bij de reclassering (zedendaders).  Inmiddels weet ik dat het model een prima ondersteuning is bij diverse verslavingsproblemen. Als een op zichzelf staande behandeling en ook in combinatie met een andere behandeling. Niet alleen ik ben enthousiast omdat het een  'positieve manier' van werken is, ook de cliënten zijn tevreden. Zij geven aan dat zij al snel in het traject meer bewuste keuzes maken. Ook geven zij aan dat het model steunend is in relatiegesprekken.

Frans Zwanenburg
Reclassering Nederland

Vat van Zelfwaardering
2019-02-15T23:19:10+01:00

Frans Zwanenburg
Reclassering Nederland

Ik ben enthousiast over de eenvoud van de methode en het nut voor de complexe cliënten in mijn werk bij de reclassering (zedendaders).  Inmiddels weet ik dat het model een prima ondersteuning is bij diverse verslavingsproblemen. Als een op zichzelf staande behandeling en ook in combinatie met een andere behandeling. Niet alleen ik ben enthousiast omdat het een  'positieve manier' van werken is, ook de cliënten zijn tevreden. Zij geven aan dat zij al snel in het traject meer bewuste keuzes maken. Ook geven zij aan dat het model steunend is in relatiegesprekken.
0
0
Vat van Zelfwaardering