Home

 

Vat van Zelfwaardering is een psychologisch model voor gedragsverandering. Het doel van het model is mensen te helpen meer beheersing van hun emoties, gedachten en gedrag te ervaren, waardoor zij:

  • tevredener zijn met zichzelf en anderen
  • productiever zijn
  • makkelijk in beweging en tot actie komen
  • minder uitstelgedrag vertonen
  • minder last hebben van negatieve behoeftes en patronen
  • minder vastzitten in hun gedragspatronen
  • meer controle over zichzelf ervaren
  • meer rust ervaren
  • meer contact maken met anderen

Dit zijn grote veranderingen die met een ogenschijnlijk eenvoudig denkmodel en via ogenschijnlijk simpele huiswerkopdrachten bereikt kunnen worden. Kern van de methode is dat zelfwaardering – een positieve in plaats van een veroordelende relatie met jezelf – cruciaal is voor het bereiken en behouden van gedragsverandering. De zelfwaardering wordt versterkt door concrete, kleine, haalbare ervaringen op te zoeken die een klein beetje tevredenheid opleveren. Er wordt niet gestreefd naar intense positieve ervaringen, het gaat om de frequentie en de systematiek: mensen wordt geleerd regelmatig en duurzaam kleine zelfbelonende activiteiten en gedachten op te zoeken, waardoor er een andere mindset ontstaat. Als de zelfwaardering toeneemt, verandert de samenstelling van het ik. Als het niveau van de positieve eigenwaarde in het vat stijgt, moet het kritische, tekortgekomen, destructieve deel van het ik kleiner worden: het vat van zelfwaardering heeft altijd 100% volume. Waar eigenwaarde zit, kan geen leegte zitten en omgekeerd.

Misschien wel het meest verbazingwekkende van de methode is dat deze, in handen van een ervaren behandelaar, zo snel werkt. Zelf behandel ik als psycholoog veel mensen met lastige en hardnekkige gedragsverslavingen in gemiddeld zes sessies. De winst ligt daarbij niet eens zozeer in een betere beheersing van het probleemgedrag (die vrijwel altijd optreedt), maar vooral in een toegenomen regie en zelfzorg in breder opzicht.

Vat van Zelfwaardering is ondanks de indruk van eenvoud geen zelfhulpmethode. Het is een techniek die gebruikt kan worden door psychotherapeuten, trainers en coaches, die er specifiek in geschoold moeten zijn. Het model kan individueel en in een relatie (‘twee communicerende vaten’) ingezet worden.

Een behandeling met dit model is licht, constructief, toekomstgericht en concreet. Het model past in de trend van de positieve psychologie, waarin gestreefd wordt naar het versterken van wat goed gaat, en minder op het analyseren en interpreteren van wat tegenzit. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Meer lezen? Hier een link naar boeken over het ‘vat van zelfwaardering’.

Ik ben dol-enthousiast over het vat van Zelfwaardering. Eindelijk een model dat (neuro)biologie, psychologie en psychotherapie combineert op een manier die meteen toepasbaar is in de praktijk, voor het grootste deel van de cliënten begrijpelijk, prettig, zinnig en direct toepasbaar is en waarvan de indrukken zijn dat het buitengewoon effectief werkt.
— Eugenie Mulder, klinisch psycholoog

cropped-Logo-Solo.jpg