Verstandelijke beperking (LVB): specifieke opleiding

De laatste jaren leiden we steeds meer behandelaars die ook of exclusief met mensen met een verstandelijke beperking of een vorm van autisme werken. Het vat werkt dan goed, door de aandacht op wat goed gaat, de concrete en praktische taal en oefeningen, en het voortdurend terugvallen op de beeldtaal. In 2021 gaan we specifieke trainingen aanbieden aan mensen die met LVB werken. Met extra aandacht voor instructie aan deze doelgroep en het betrekken van begeleiders en anderen in de omgeving. Meer info hier.